Τετάρτη, 25 Μάιος 2011 16:34

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Rate this item
(0 votes)
geo_earth geothermal-heat-pump

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας
Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας έχουν:

Μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης (cop 6-7)

Σταθερό βαθμό απόδοσης ανεξαρτήτως εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος

Μεγαλύτερη ισχύ μηχανημάτων για μεγάλες εφαρμογές

Οι γεωθερμικές εφαρμογές χωρίζονται στις κλειστού τύπου εφαρμογές και στις ανοικτού τύπου.
Στις κλειστού τύπου εφαρμογές ο γεωθερμικός εναλλακτής (οριζόντιος ή κατακόρυφος) αποτελείται από ένα κλειστό κύκλωμα νερού που είναι θαμμένο στη γη και απορροφάει ενέργεια συνεχώς.
Στις ανοιχτού τύπου εφαρμογές εκμεταλλευόμαστε το νερό γεωτρήσεων (που πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν) για να απορροφάμε θερμική ενέργεια από το νερό που έχει σταθερή θερμοκρασία

Προϊόντα Αντλίες Θερμότητας Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας