Αντλίες Θερμότητας

Αντλίες Θερμότητας

Αντλίες Θερμότητας

Η αντλία θερμότητας είναι μια συσκευή θέρμανσης-ψύξης που καταναλώνοντας ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί και αποροφά από το περιβάλλον μεγάλα ποσά ενέργειας.
Αυτές χωρίζονται στις αεροθερμικές αντλίες θερμότητας που απορροφoύν ενέργεια από τον εξωτερικό αέρα του περιβάλλοντος και στις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας που απορροφούν ενέργεια από τη γη.

Προϊόντα Αντλίες Θερμότητας