Συστήματα VRVIII

VRVII

Συστήματα VRVIII Daikin Συστήματα VRVIII Daikin
Χαρακτηριστικά
Η αύξηση του τρέχοντος κόστους για την κάλυψη των ενεργειακών και κτιριακών αναγκών έχει οδγήσει του τελικούς χρήστες να περιμένουν πολλά περισσότερα από απλή ψύξη και θέρμανση από τα κλιματιστικά τους. Ένα πραγματικά πλήρες και αποδεκτό σύστημα θα πρέπει συνεπώς να είναι αποδοτικό από ενεργειακή άποψη, οικονομικό, εύκολο στην εγκατάσταση, ευέλικτο, αξιόπιστο και φιλικό προς το χρήστη.

Επιπλέον η παροχή καθαρού αέρα δεν πρέπει να αυξάνει την κατανάλωση ενέργεια. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ο ρόλος της κεντρικής διαχείρισης για κτίρια μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους. Το σύστημα Hi-VRV της DAIKIN ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις απαιτήσεις.

Κλιματιστικά VRV μπορεί να βρεί κανείς σε γραφεία, εστιατόρια, θέατρα, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, μουσεία, καταστήματα, εν ολίγοις σε όλους τους χώρους όπου η πρόβλεψη για ισορροπημένο, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και την άνεση του ατόμου.

Τύποι εσωτερικών μονάδων

vrv_b